Tôi cho răng bài viết chưa đủ rõ và chưa đủ thuyết phục. Nếu tác giả phân tích chi tiết hơn và cho các ví dụ cụ thể hơn thì sẽ rất hữu ích.