Vòng quanh thị trường

Giữa tháng 4/2024, xuất khẩu tăng thêm 15 tỷ USD

10 giờ trước

Tính từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt xấp xỉ 209 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng thêm 15 tỷ USD.