Chuyện kinh doanh

9 công ty con của CenLand làm ăn ra sao?

7 giờ trước

Cenland vừa công bố kết quả kinh doanh 2023 của các công ty con trong hệ thống. Trong đó, hầu hết các công ty có mức doanh thu trong khoảng vài chục tỷ đồng.