Petrosetco lên kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2 vào 14/6

Sau lần 1 không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HOSE) lên kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíTổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Ngày 14/6, Petrosetco sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 tại TP. HCM. Trong đó, Công ty sẽ công bố tài liệu Đại hội từ ngày 24/5/2024.

Trước đó, sáng ngày 26/4, Petrosetco tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 nhưng chỉ có 36,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn yêu cầu tối thiếu trên 50%, vì vậy Đại hội đã không thể tổ chức và Công ty sẽ phải tổ chức lần hai trong vòng 30 ngày kể từ Đại hội lần một bất thành.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Petrosetco chỉ có một cổ đông lớn duy nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 23,21% vốn điều lệ, còn lại 76,79% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.269,04 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 39,38 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,3%, về còn 3,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15,59 tỷ đồng, về 166,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 49,8%, tương ứng giảm 31,75 tỷ đồng, về 32 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 63,8%, tương ứng giảm 56,06 tỷ đồng, về 31,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,5%, tương ứng tăng 12,41 tỷ đồng, lên 120,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm mặc dù lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính giảm nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm nhẹ, chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Kết thúc quý đầu năm với lãi sau thuế 39,38 tỷ đồng, Petrosetco đã hoàn thành 19,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/5, cổ phiếu PET tăng 150 đồng, lên 25.050 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần (t/h)