Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đón nhận 22 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 1 các nhà đầu tư ngoại đầu tư 22 triệu USD vào hoạt động kinh doanh bất động sản, chiếm 23,7% tổng số góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp.
Bất động sản mới nhất: Giá đất trung tâm TP. Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. (Nguồn: Getty)
Trong tháng 1 các nhà đầu tư ngoại đầu tư 22 triệu USD vào hoạt động kinh doanh bất động sản TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: Getty)

Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 1, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố từ đầu năm đến ngày 20/1 đạt 125,7 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, tình hình góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 136 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn với 93 triệu USD, tăng 70,1% về vốn so với cùng kỳ.

Trong số này, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn góp đạt 22 triệu USD, chiếm 23,7%. Riêng hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 57 triệu USD, chiếm 61,2% tổng vốn góp. Singapore và Hong Kong có tỷ trọng vốn góp cao nhất lần lượt chiếm 72,5% và 10,1%.

TP. Hồ Chí Minh cũng có 7 dự án điều chỉnh vốn đăng ký, bằng 35% so với cùng kỳ và vốn điều chỉnh đạt 8,9 triệu USD, bằng 23,7%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 3 dự án, vốn đăng ký tăng 7,3 triệu USD chiếm 82,4% vốn đăng ký điều chỉnh. Pháp có số vốn điều chỉnh cao nhất đạt 5,4 triệu USD.

Dự án cấp mới có 80 dự án, tăng 60% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 23,8 triệu USD, bằng 27,4%. Hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 53 dự án, vốn đăng ký là 20,9 triệu USD, chiếm 87,7% vốn đăng ký cấp mới.

Nhật Bản dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 8 dự án, vốn đăng ký đạt 12,1 triệu USD, chiếm 50,8% vốn đăng ký cấp mới.

Về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong tháng 1, TP. Hồ Chí Minh cấp phép cho hơn 3.300 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 30,2% về giấy phép và tăng 117,2% về vốn so với cùng kỳ.

Trong đó, kinh doanh bất động sản có 85 đơn vị và vốn đăng ký đạt 18.358 tỷ đồng, tăng 16,5% về cấp phép và gấp hơn 10 lần về vốn.