1. Quên mang Giấy đăng ký xe máy

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 21 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu "Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;"

Như vậy việc quên mang Giấy đăng ký xe máy sẽ bị phạt tối đa tới 200.000 đồng. 

Các giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi điều khiển xe máy. 

2. Quên mang bảo hiểm xe máy

Điểm a, khoản 2, Điều 21 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

"2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;"

Do đó, nếu bạn quên mang bảo hiểm xe máy thì mức phạt tối đa cũng là 200.000 đồng

3. Quên mang theo Giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe máy hay còn gọi là Bằng lái xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang theo bên mình. Nếu quên mang Giấy phép lái xe thì bạn sẽ bị phạt các mức như sau:

- Nếu bạn lái xe dưới 175cc: mức phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng

- Nếu bạn lái xe từ 175cc trở lên: mức phạt tiền từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng

Mức phạt trên đây là căn cứ theo điểm a, khoản 5, điều 21 và điểm b, khoản 7, điều 21 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Lưu ý: Các mức phạt đối với các loại giấy tờ khác nhau là khác nhau, nếu quên nhiều giấy tờ thì mức phạt sẽ bằng tổng các mức phạt. 

BẢO NAM