Theo dấu dòng tiền

Cổng thanh toán EcomPay của VPBank chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay

5 giờ trước

Từ tháng 7 năm nay, khách hàng sở hữu thẻ UnionPay đã có thể thanh toán dễ dàng tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng cổng thanh toán EcomPay của VPBank tại thị trường Việt Nam. UnionPay là tổ chức phát hành thẻ lớn nhất tại đất nước 1,4 tỷ dân - Trung Quốc.